Mezinárodní závody šeltií - 5. ročník – 25. – 26. 10. 2008 Wesel

 

„Mistrovství šeltií“ je pro mne každoroční událostí, vždy poslední víkend v říjnu. Historie tohoto závodu sahá do roku 2003, kdy se v Holandsku konal 1. ročník závodů pro šeltie s 83 šeltiemi na startu a tehdy vznikla myšlenka uspořádat mezinárodní závody šeltií. V roce 2004 se tedy v Holandském Liempde konalo 1. mezinárodní mistrovství šeltií se 110 startujícími z 6 zemí. Od tohoto roku se závodů také účastním, ikdyž poprvé pouze jako divák. Od té doby se značně zvýšil počet startujících ale měnila se i pravidla. V roce 2005 se závod konal v Belgii - 108 šeltií, v roce 2006 opět v Holandsku – 130 šeltií, v roce 2007 v Lucembursku - 135 šeltií. Tentokrát jsme byli pozváni do Německého Weselu a účast byla opravdu rekordní. Přihlášeno bylo 171 týmů z osmi států ! Mezi nimi jsme mohli sledovat i 11 psů, kteří se letos účastnili MS v Helsinkách. Zatímco první ročníky byly pořádány jako sobotní trénink s trenéry z různých zemí a nedělní závody jednotlivců, časem se přidala ještě soutěž družstev a vznikly tak závody dvoudenní. Ovšem i soutěž jednotlivců prochází změnami. Zpočátku se běhaly zkoušky, zkouškový jumping a otevřený běh pro všechny velikostní kategorie hodnocený dohromady. Od roku 2007 však z každého zkouškového běhu postupují první 3 týmy do finále. V současné chvíli se to jeví jako nevhodné pravidlo, jelikož zastoupení kategorií není vůbec vyrovnané. Zatímco totiž na 1. ročníku byly nejvíce zastoupené „jedničky a dvojky“ a „trojek“ bylo jak šafránu, letos byla v trojkové kategorii většina týmů (celkem 105).
Pro Českou republiku byla tentokrát účast na mistrovství šeltií nejvyšší. Z přihlášených 8 týmů však bohužel kvůli úrazu vypadla Janička Raczová.

V sobotu ráno jsme přijeli do koňské haly ještě za tmy. Prošli jsme prezencí a obdrželi trička s logem závodu. Poprvé se konal i slavnostní nástup států. Pořadatelsky nešťastné bylo, že v té době už na ploše stál postavený parkur pro jedničkové zkoušky, které se hned po zahájení začaly běhat.

Češi přišli na řadu až ve dvojkách. Jako první Jana Štefková se šeltií Remy v kategorii LA2. V této kategorii byly pouze 2 týmy (celkově v large pouze 3). A tak si Jana doběhla pro 1. místo. V kategorii SA2 jsme mohli vidět šeltiček 9 a tak se Dana Sedláková s Terikem i se skočenou zónou na kladině vešla do 3. místa. Následoval parkur pro trojkové zkoušky,  který byl opravdu o úroveň (spíš o několik úrovní) obtížnější. Byl zde postaven trojskok a jak jsme později zjistili velmi často používané prvky jako stahování mezi bočnice, nebo skokovky, které stojí ve směru ale pes je překonává ze zadu a pak pokračuje v původním směru. Otáčí se tedy před překážkou i za ní. Jako každý rok jsme se tady setkali s prvky, které u nás na závodech běžně nepotkáváme. I přesto jsme se snažili ze všech sil, se s parkury co nejlépe vypořádat. V SA3 běžela Gábina Hroteková s Faustem i po menších obtížích bez chyby, ale až 11. místo (ze 47), Renata Mandová se Sisi prošla technické pasáže ale bohužel 1 odmítnutí na slalomu znamenalo až 25. místo. Monika Fantová s Kelli čistě, ale s přesčasem, 19. místo. Pro MA3 se parkur neměnil. Monika Fantová s Orni čistě a nakonec 11. místo (z 57 týmů v MA3), Andrea Valentová s Daffem se skočenou zónou na houpačce 26. místo.

Dále nás ještě čekaly jumpingy, opět rozdělené na kategorie. Když přišly na řadu dvojky, doběhla si Dana s Terikem v SA2 i Jana s Remykem v LA2 pro 1. místo. Pro trojky byly opět postaven velmi technický parkur. V SA3 se 23 ze 46 týmů diskvalifikovalo. Bohužel i Renata se Sisi a Monika s Kelli. Čistě doběhla z našich pouze Gábina s Faustem, na 9. místě. V MA3 se bohužel diskvalifikovala i Andrea s Daffem. Monika s Orni získala odmítnutí na slalomu a umístila se až na 30. místě. Do finále tedy postoupily z ČR pouze Jana s Remykem, Dana s Terikem a díky letos novému pravidlu, které zaručovalo účast 10 % z každé země, ještě Gábina s Faustem.

Finále bylo jumpingové. V SA se kvalifikovalo celkem 21 psů. Jako první z našich běžela Dana s Terikem. Předvedla krásný čistý běh, s prozatím nejrychlejším časem 31,35. Po ní běžela Gábina s Faustem, který se hodně zdržel v tunelech, čas 32,85 stačil nakonec na 7. místo. Na řadu však přišel ještě Daniel Schröder s Chipem a s časem 30,21 se suverenně ujal vedení. Dana tedy skončila na krásném 2. místě ! Na místě třetím se umístil Marc Valk z Holandska.

V kategorii medium jsme ve finále nikoho neměli. Konečné výsledky byly: 1. místo Walter Meyer z Rakouska, 2. místo Stephanie Simons z Německa, 3. místo Frank Gers z Belgie.

Ještě však běžela Jana s Remykem v large. Zaběhla čistě, s časem 40,25 – nejlépe z LA. Až na vyhlášení výsledků jsme však zjistili nemilé překvapení. Finále LA nebylo vyhodnoceno samostatně, ale společně s kategorií MA a tak se Jana umístila až na 6. místě.

Za zmínku určitě stojí ještě sobotní vynikající výsledky Kathleen De Gussem z Belgie, která se na MS v Helsinkách umístila na 3. místě v Jumpingu jednotlivců a na 2. místě v jumpingu družstev. Se svou šeltií Ginah ve small 3 tentokrát dokázala vyhrát oba kvalifikační běhy. Bohužel jí ve finále štěstí nepřálo. Druhý ve small 3 byl vždy Daniel Schröder.  

V neděli přišly na řadu družstva, která na tomto závodu nemusí být z jedné velikostní kategorie. Minulý rok běhali všichni členi každého družstva po sobě a to tak, že se měnila výška skokových překážek. Ne po každém běhu, ale maximálně 1 x pro každé družstvo. Letos se však pořadatelé rozhodli jinak. Běhali nejdříve všichni z kategorie medium a pak small. Tím ale chyběla jakákoliv atmosféra družstev. Česká družstva jsme měli mít letos dvě. Veverky z Jamaiky – Dana, Jana, Monika s Kelli a místo zraněné Jany Raczové nakonec běžela Natasha Keldres z Holandska. Druhé družstvo – Czech shelties bylo ve složení Renata, Andrea, Gábina a Monika s Orni. Nejdřív se běhal jumping, kde z  prvního družstva byla Jana, Dana i Monika bez chyby, ale Natasha měla bohužel odmítnutí ve slalomu. V druhém družstvu startovala první Andrea a za překonání nesprávné překážky získala diskvalifikaci. Monika i Gábina zvládly zaběhnout bez chyby, Sisi však shodila 1 laťku. Následovalo agility, kde se nám moc nedařilo. Z prvního družstva byly Dana i Monika bez chyb, Jana však měla 1 chybu za zónu na kladině a Natasha opět odmítnutí ve slalomu. Z druhého družstva startovala nejdříve Andrea a tentokrát to byl moc krásný běh (nejrychlejší z našich), Monika s Orni však neuhlídala zónu na kladině, Gábina s Faustem získala odmítnutí na skokovce a Renata se Sisi odmítnutí na tunelu. Celkový výsledek družstev: Veverky z Jamaiky se umístily na 6. místě a Czech shelties na 15. místě z celkem 37 družstev.

Je škoda, že zatímco na Mistrovství Border Collií jezdí z ČR většinou početná výprava, na šeltie je takových nadšenců zatím málo. Snad to bude letos zase lepší – závody by se měly konat tentokrát ve Švýcarsku.